نشانی دانشکده


تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ساختمان ابن سینا - بلوک A

کدپستی : ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵

درمانگاه شهریار: شهریار - بلوار کرمان خودرو ضلع جنوب شرقی زیرگذرسپاه - دانشکده علوم دامپزشکی
تلفن تماس: ۵- ۶۵۲۹۵۱۲۴-۰۲۱ و ۶۵۲۹۵۰۸۴-۰۲۱

درمانگاه سعادت آباد: تهران - سعادت آباد - میدان سرو - نرسیده به فروشگاه شهروند
تلفن تماس: ۲۲۱۱۰۱۹۳-۰۲۱