تخفیف ۲ دانشجویی

تخفیف دو دانشجوئی

دانشجویانی که متقاضی استفاده از تخفیف دو دانشجوئی میباشند لازمست با دریافت فرم مربوطه از لینک زیر وتکمیل آن وبا در دست داشتن مدارک زیر تا تاریخهای اعلام شده به اداره دانشجوئی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است مدارک با هرگونه نواقص به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

 جهت دریافت فرم تخفیف دو دانشجویی کلیک نمائید.

مدارک لازم:

1-    تصور تمام صفحات شناسنامه هر دو دانشجو

2-    اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی مقابل

تذکر:    مهلت ارائه مدارک نیمسال دوم تا 15 اردیبهشت ماه ونیمسال اول تا 15 آبان ماه می باشد.