آزمایشگاه مرکز تشخیص

آزمایشگاه مرکز تشخیص

·       انجام آزمایشات بیوشیمی بالینی با اتوآنالایزر در کوتاهترین زمان

      ·     انجام آزمایشات هماتولوژی با سل کانتر با بالاترین دقت و کوتاهترین زمان