سرفصل مصوب رشته های دانشکده

برای دریافت سرفصل رشته ها به وب سایت معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه فرمایید:

https://sep.iau.ir/index4.asp?p=Silabes/All_new.asp