اطلاعیه پژوهشی

۰۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۹۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۷۸
فاصله زمانی بین تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری دستیاری و دکتری تخصصی توجه داشته باشند که پروپوزال آنها بعد از تایید در شورای پژوهشی دانشکده، بایستی حداکثر تا بیست روز بعد از تصویب با انجام اصلاحات مدنظر و بدون نقص آن را به پژوهش دانشکده از طریق سامانه سیستم ثبت پروپوزال ارسال نمایند و در صورت تایید توسط حوزه پژوهشی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بایستی 6 ماه و دانشجویان دکتری دستیاری و دکتری تخصصی بایستی 1 سال از تصویب آن در شورای پژوهشی گذشته باشد تا بتوانند از آن دفاع نمایند. در غیر این صورت و ذکر دلایل غیر موجه اعم از عدم تایید اساتید، عدم اطلاع، خرابی سیستم، تاخیر در دفاع از پروپوزال و غیره موجب هیچ گونه حقی برای دانشجو نمی گردد و تاریخ تصویب آن از لحظه تایید توسط حوزه پژوهشی دانشکده محاسبه خواهد شد. بارها مشاهده است که دانشجویان بعد از تصویب به شرط اصلاحات در شورای پژوهشی دانشکده و بعد از دفاع از پروپوزال، آن را به حوزه پزوهشی دانشکده بعد از مدت نسبتاٌ طولانی از طریق سامانه ارسال می نمایند و این موجب طرح مجدد پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده می گردد و تاریخ تصویب آن هم از زمانی که آخرین بار توسط پژوهش دانشکده تایید می گردد، محاسبه می گردد.