آیین نامه پژوهشی

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۸:۵۱ کد : ۲۹۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶۶
مدارک لازم جهت دریافت نمره مقاله
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی برای دریافت نمره مقاله، بایستی مدارک ذیل را به حوزه پژوهشی دانشکده تحویل نمایند: پذیرش و مقاله ارسالی به مجله که بر روی آن نوع مقاله(ISI، علمی و پژوهشی، ISC و ...) ذکر شده و توسط اساتید راهنما، مدیر گروه، معاون پژوهشی دانشکده و رئیس دانشکده تایید شده باشد. دانشجویان دکتری تخصصی علاوه بر رعایت موارد مذکور بایستی فرم تایید مقاله را نیز تکمیل و به این حوزه ارائه نمایند.