اطلاعیه پژهشی- رنگ جلد پایان نامه های مقاطع مختلف

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۹۷۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۰
رنگ جلد پایان نامه های دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد
رنگ جلد پایان نامه های دکتری تخصصی حتما بایستی مشکی ساده، دکتری حرفه ای زرشکی تیره ساده و کارشناسی ارشد آبی تیره ساده باشد و جنس تمامی آنها از نوع گالینگور با مندرجات روی جلد زرکوب یا نقره کوب استفاده شود. دانشجویان دکتری تخصصی و دکتری دستیاری توجه داشته باشند که در صفحه عنوان و طرح روی جلد رساله خویش در صورتی که رشته آنها دکتری دستیاری می باشد بجای واژه دکتری تخصصی، از عبارت دکتری دستیاری (D.Vsc) استفاده نمایند.