خبر پژوهشی- جلسات شورای پژوهشی

۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۹۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۸
زمانبندی جلسه شورای پژوهشی
با توجه به اینکه عموما جلسات شورای پژوهشی اولین و سومین دوشنبه هر ماه در محل اتاق شورای دانشکده دامپزشکی برگزار می گردد، از دانشجویان عزیز درخواست می گردد، حداقل تا سه روز قبل از تاریخ های مذکور پروپوزالهای خود را از طریق سیستمی به حوزه پژوهشی ارسال نمایند تا فرصت کافی جهت بررسی توسط حوزه پژوهشی و یا اصلاح موارد احتمالی توسط دانشجو باشد و نیز لازم است که یک نسخه کاغذی آن را که قبلا تحویل مدیر گروه داده، پیگیری نمایند که به این حوزه تحویل شده باشد.