کارت دانشجوئی ورودی ۹۴

۱۴ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۳ کد : ۲۹۶۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۴
کارت دانشجوئی ورودی ۹۴
اعلام میدارد شرایط صدور کارت دانشجوئی اسکن عکس در سیستم آموزشی و تکمیل انتخاب واحد می باشد.لذا دانشجویانی که یکی از موارد ذکر شده در مورد آنها انجام نشده از مراجعه به اداره دانشجویی خودداری نمایند.