تصاویر ساختمان ابن سینا

۰۹ خرداد ۱۳۹۴ | ۲۱:۰۹ ۰

ساختمان آموزشی ، پژوهشی ، آزمایشگاهی و رفاهی ابن سینا با مساحت کلی 53950 متر مربع در سه بلوک B ،  A و C از مهر ماه 93 مورد بهره برداری قرار گرفت که دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی در طبقه اول و دوم بلوک A ساختمان ابن سینا واقع شده است .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------