تاریخچه

تاریخچه دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی از سال ۱۳۷۶ با دو رشته تاسیس و هم اکنون دارای ۱۶ رشته دکترای تخصصی، ۲ رشته کارشناسی ارشد ویک رشته دکترای عمومی دامپزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد. ابتدا دانشکده در مجموعه اصلی علوم و تحقیقات شروع به فعالیت نمود با اجرای برنامه های توسعه دانشگاه مجموعه به شهریار منتقل شد و با زیر بنای حدود ۲۳۰۰۰ متر مربع در ظلع شمالی شهر شهریار فعالیت نمود سپس در مهر ماه سال ۹۳ با بهره برداری از مجتمع ابن سینا در مجموعه واحد علوم و تحقیقات به این مجموعه منتقل گردید. اکنون این دانشکده دارای دو درمانگاه (پلی کلینیک) تخصصی مجزا (درمانگاه دامهای بزرگ شهریار، کلینیک دامهای کوچک سعادت آباد) و یک مزرعه دامپروری در ملارد با امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته و مدرن در خدمت جامعه دامپزشکی ایران می باشد.

ساختمان کلینیک دامهای بزرگ شهریار به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع دارای تجهیزات و امکانات پیشرفته در بخش آزمایشگاهی شامل آزمایشگاههای آموزشی، تحقیقاتی‌ و تشخیصی است. در قسمت علوم درمانگاهی بخش مامایی، داخلی، جراحی و رادیولوژی قرار دارد و همچنین داروخانه، موزه استخوان شناسی و بخش آناتومی به صورت مجزا قرار گرفته اند.

شایان ذکر است کلینیک دامهای کوچک این دانشکده واقع در سعادت آباد با امکانات و بخشهای آزمایشگاهی پیشرفته از جمله بخشهای جراحی، رادیولوژی، مامایی و غیره در خدمت دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می باشد.