آیین نامه های پژوهشی


آیین نامه نحوه آدرس دهی و چگونگی دریافت جایزه مقالات

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

دستورالعمل نحوه ارزشیابی رساله دکتری در سال 90

مراحل تصویب پروپوزال

مدارک لازم  جهت تسویه حساب پژوهشی

مدارک لازم  جهت دفاع-مقطع دکترای تخصصی

مدارک لازم  جهت دفاع-مقطع دکترای حرفه ای و ارشد

*****
رویت تمامی آیین نامه های موجود در سایت معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات*****

****************************
* اطلاعیه
رنگ جلد پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای
احتراماً در خصوص رنگ جلد پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای اعلام میدارد به منظور تمایز از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی،ارائه پایان نامه های مقطع دکتری حرفه ای با جلد گالینگور و رنگ زرشکی تیره می باشد.