امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی


دانشجویان گرامی درصورت داشتن هرگونه سوال درخصوص امور دانشجویی و یا پیگیری امور فارغ التحصیلی خود می توانند درخواست خود را به مسئول این اداره ایمیل نمایند.


آدرس ایمیل    
Fareghotahsilan2013@gmail.com