تابلوی اعلانات آموزش


اطلاعیه مهم---قابل توجه دانشجویان دانشکده دامپزشکی

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی بنابر اعلام معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه (مرکز آزمون) درمورخ ۲۰ شهریور ۹۵ برگزار می گردد.