تابلوی اعلانات پژوهش

اطلاعیه مهم اداره امور پژوهشی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای موظفند کلیه مدارک پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 29/5/93 به پژوهش دانشکده و نیز دانشجویان مقطع دکتری تخصصی حداکثر تا تاریخ 20/5/93 کلیه مستندات پژوهشی خود را به اداره امور پایان نامه های واحد علوم و تحقیقات تحویل نمایند.
بدیهی است این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد. (تاریخ درج خبر 13/5/93)
*******************************
* اطلاعیه شماره 1
با توجه به اینکه باشگاه پژوهشگران جوان واحد در نظر دارد هسته کارگروه دامپزشکی باشگاه
پژوهشگران جوان را راه اندازی نماید ، از کلیه دانشجویان گرایشهای مختلف دامپزشکی که از
نظر پژوهشی و علمی تولیدات مناسبی دارند خواهشمند است با بهمراه داشتن مشخصات و
مدارک لازم به آقای اسدی (دفتر امور پژوهشی) مراجعه نمایند.
****************************
* اطلاعیه شماره 2

فرم (CV) فعالیت پژوهشی اساتید حق التدریس

****************************
* اطلاعیه شماره 3

رنگ جلد پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای
احتراماً در خصوص رنگ جلد پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای اعلام میدارد به منظور تمایز از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی،ارائه پایان نامه های مقطع دکتری حرفه ای با جلد گالینگور و رنگ زرشکی تیره می باشد.
****************************
* اطلاعیه شماره 4

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی - درخصوص انتشار دائره المعارف
جهت رویت متن بخشنامه کلیک فرمائید.